הסדרי נגישות
עמוד הבית > טכנולוגיה ומוצרים > מחשבים ואינטרנט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתשיעור המשתמשים ברשת האינטרנט בישראל ובמדינות נבחרות, 2001-2000 (באחוזים)שיעור המשתמשים ברשת האינטרנט בישראל ובמדינות נבחרות, 2001-2000 (באחוזים)

דיאגרמת עמודות המציגה את אחוז המשתמשים באינטרנט בישראל ובמדינות אחרות, בראשית המאה ה-21. מהדיאגרמה אפשר לראות ששיעור המשתמשים ברשת האינטרנט בישראל מגיע ל-17% מכלל האוכלוסייה. שיעור זה נמוך משיעור השימוש במדינות כגון בריטניה והולנד, או ארה"ב, שבה אחוז המשתמשים מגיע ל-53%. לעומת זאת, שיעור השימוש באינטרנט בישראל גבוה מזה שבצרפת ובספרד, שבהן אחוז המשתמשים באינטרנט הוא 15% בלבד.


לתמונה מוגדלת
אל האסופה תשתיות בישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: שיעור המשתמשים ברשת האינטרנט בישראל ובמדינות נבחרות, 2001-2000 (באחוזים)
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית