הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדינת ישראל > מים ותשתיות > חשמל
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהשימושים השונים בחשמל בשנת 2000 (באחוזים)השימושים השונים בחשמל בשנת 2000 (באחוזים)

דיאגרמה המציגה את השימושים השונים בחשמל בשנת 2000. אפשר לראות שהשימוש הרב ביותר בחשמל הוא בענף המסחר, ואחריו – הצריכה ביתית. כמות החשמל הקטנה ביותר נצרכת בענף החקלאות.


לתמונה מוגדלת
אל האסופה תשתיות בישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: השימושים השונים בחשמל בשנת 2000 (באחוזים)
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית