הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדינת ישראל > מים ותשתיות > חשמל
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתצריכת החשמל בישראל בשנים 2000-1988 (במיליוני קוט"ש)צריכת החשמל בישראל בשנים 2000-1988 (במיליוני קוט"ש)

דיאגרמת עמודות המציגה את צריכת החשמל בישראל בין השנים 2000-1998. לפי הדיאגרמה אפשר לראות שצריכת החשמל בישראל עולה בהתמדה. העלייה נובעת מגידול האוכלוסייה ומהעלייה ברמת החיים.


לתמונה מוגדלת
אל האסופה תשתיות בישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: צריכת החשמל בישראל בשנים 2000-1988 (במיליוני קוט"ש)
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית