הסדרי נגישות
עמוד הבית > ישראל (חדש) > תשתיות > אנרגיה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתצריכת האנרגיה לנפש בישראל ובמבחר מדינות בעולם בשנת 1999 (בשווה ערך לטון נפש–שעט"ן)צריכת האנרגיה לנפש בישראל ובמבחר מדינות בעולם בשנת 1999 (בשווה ערך לטון נפש–שעט"ן)

דיאגרמת עמודות המציגה את צריכת האנרגיה לנפש בישראל ובמדינות נוספות בעולם. אפשר לראות שצריכת האנרגיה לנפש בישראל נמוכה יחסית למדינות המפותחות המופיעות בדיאגרמה.


לתמונה מוגדלת
אל האסופה תשתיות בישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: צריכת האנרגיה לנפש בישראל ובמבחר מדינות בעולם בשנת 1999 (בשווה ערך לטון נפש–שעט"ן)
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית