הסדרי נגישות
עמוד הבית > ישראל (חדש) > אקולוגיה ואיכות הסביבה > פסולת ומחזור
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתטיפול בשפכים בישראל, 2001טיפול בשפכים בישראל, 2001

דיאגרמה מאוירת המציגה את אופן הטיפול בשפכים בישראל, ואת חלקו של כל סוג טיפול בכלל כמות השפכים. מהדיאגרמה אפשר לראות ש- 60% ממי השפכים בארץ מטוהרים לרמה גבוהה, ו-10% אינם מטופלים כלל.


לתמונה מוגדלת
אל האסופה תשתיות בישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: טיפול בשפכים בישראל, 2001
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית