הסדרי נגישות
עמוד הבית > ישראל (חדש) > תשתיות > מים > משק המים
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמשק המים בישראל, 1998משק המים בישראל, 1998

דיאגרמה מאוירת הממחישה את כמויות הפקת המים והתפלגותם לפי מקורות שונים וכן את כמויות צריכת המים והתפלגותם לפי צרכנים שונים. הנתונים מראים כי צריכת המים בישראל גדולה יותר מהפקת המים, דבר המוביל את מדינת ישראל לגירעון שהולך וגדל עם השנים.


לתמונה מוגדלת
אל האסופה תשתיות בישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: משק המים בישראל, 1998
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית