הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדינת ישראל > כלכלה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתכניסות של תיירים לישראל ויציאות של ישראלים לחו"ל, 2000-1949כניסות של תיירים לישראל ויציאות של ישראלים לחו"ל, 2000-1949

גרף המציג את סך הכניסות של תיירים ויציאות של ישראלים לחו"ל מאז קום המדינה. בגרף רואים שמאז קום המדינה ועד ימינו יש גידול מתמיד במספר הישראלים היוצאים לחו"ל כתיירים, ובמספר התיירים הבאים לישראל. כמו כן, אפשר לראות קשר ברור בין המצב הביטחוני והפוליטי בארץ לבין מצב התיירות הנכנסת: במצבי רגיעה ושלום – מספר התיירים עולה, ובעיתות מלחמה ואירועים ביטחוניים – מספרם יורד. כך לדוגמה, בזמן מלחמת יום כיפור ומלחמת המפרץ ירד מספר התיירים, ואילו בתקופה של שיחות השלום והסכם השלום עם ירדן – עלה מספרם.


לתמונה מוגדלת
אל האסופה כלכלת ישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: כניסות של תיירים לישראל ויציאות של ישראלים לחו"ל, 2000-1949
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית