הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדינת ישראל > כלכלה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתההכנסות במטבע חוץ מענפי יצוא שונים בשנת 1999 (במיליארדי דולרים)ההכנסות במטבע חוץ מענפי יצוא שונים בשנת 1999 (במיליארדי דולרים)

דיאגרמה המציגה את ההכנסות במטבע חוץ מענפי יצוא שונים בשנת 1999. ההכנסה הגבוהה ביותר במטבע חוץ למדינת ישראל בשנת 1999 הייתה מענפי היצוא השונים. אפשר לראות שהכנסות מטבע חוץ מן התעשייה היא הגבוהה ביותר, וההכנסה הנמוכה ביותר היא מהחקלאות. התיירות תרמה כ- 10% מההכנסה במטבע חוץ בשנה זו.


לתמונה מוגדלת
אל האסופה כלכלת ישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: ההכנסות במטבע חוץ מענפי יצוא שונים בשנת 1999 (במיליארדי דולרים)
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית