הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדינת ישראל > כלכלה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתיבוא ויצוא בישראל, 2000-1970 (במיליארדי דולרים)יבוא ויצוא בישראל, 2000-1970 (במיליארדי דולרים)

גרף המציג את היבוא והיצוא בישראל בשנים 2000-1970. בשנים אלו הייתה עליה גדולה הן ביבוא והן ביצוא של מוצרים בישראל. היבוא היה גדול יותר מהיצוא במשך כל אותה תקופה.


לתמונה מוגדלת
אל האסופה כלכלת ישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: יבוא ויצוא בישראל, 2000-1970 (במיליארדי דולרים)
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית