הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדינת ישראל > כלכלה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתיצוא סחורות ושירותים של ענפי הכלכלה השונים בשנת 2000 (באחוזים)יצוא סחורות ושירותים של ענפי הכלכלה השונים בשנת 2000 (באחוזים)

דיאגרמה המציגה את התפלגות יצוא הסחורות והשירותים בשנת 2000. אפשר לראות שענף היצוא הגדול ביותר של ישראל הוא מוצרי התעשייה למיניהם, והוא עולה על 50% מכלל היצוא. ענף השירותים הוא השני בגודלו, והוא מהווה 24% מכלל היצוא. היצוא הנמוך ביותר הוא מענף החקלאות – רק כ-2%.


לתמונה מוגדלת
אל האסופה כלכלת ישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: יצוא סחורות ושירותים של ענפי הכלכלה השונים בשנת 2000 (באחוזים)
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית