הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדינת ישראל > כלכלה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתשיעור המועסקים בענפי הכלכלה השונים בשנת 2000 (באחוזים)שיעור המועסקים בענפי הכלכלה השונים בשנת 2000 (באחוזים)

דיאגרמה המציגה את חלקם היחסי של העובדים בענפי הכלכלה השונים. שירותים ציבוריים ואישיים הוא הענף הכלכלי שבו שיעור המועסקים הוא הגבוה ביוצר בישראל. בענף זה מועסקים כ-34% מהעובדים בישראל, ואילו בענף החקלאות שיעור המועסקים הנמוך ביותר – כ-2% מהעובדים. בענף התעשייה מועסקים 18% מן העובדים.


לתמונה מוגדלת
אל האסופה כלכלת ישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: שיעור המועסקים בענפי הכלכלה השונים בשנת 2000 (באחוזים)
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית