הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדינת ישראל > כלכלה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמספר המועסקים בסוגי התעשייה השונים בשנת 2000מספר המועסקים בסוגי התעשייה השונים בשנת 2000

דיאגרמת עמודות המראה את התפלגות העובדים בתעשייה לסוגיה השונים, בשנת 2000. אפשר לראות שבתעשייה המסורתית מועסקים העובדים הרבים ביותר.


לתמונה מוגדלת
אל האסופה כלכלת ישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: מספר המועסקים בסוגי התעשייה השונים בשנת 2000
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית