הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדינת ישראל > כלכלה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהתוצר המקומי הגולמי (תמ"ג) בישראל, 2000-1950 (בשקלים)התוצר המקומי הגולמי (תמ"ג) בישראל, 2000-1950 (בשקלים)

גרף המציג את הגידול בתמ"ג בישראל בחמישים השנים, בין 1950 לשנת 2000. אפשר לראות שבתקופה זו עלה התוצר הגולמי המקומי בהיקף גדול מאוד – מ-13 מיליארד ₪ לכ-327 מיליארד ₪.


לתמונה מוגדלת
אל האסופה כלכלת ישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: התוצר המקומי הגולמי (תמ"ג) בישראל, 2000-1950 (בשקלים)
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית