הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדינת ישראל > אוכלוסייה וחברה > דמוגרפיהעמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > יהודים בתפוצות > יהודים בברית המועצות > יהודי ברה"מ במדינת ישראל
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמקצועות עיקריים בקרב עולים חדשים בשנים 1995-1990מקצועות עיקריים בקרב עולים חדשים בשנים 1995-1990

דיאגרמה המציגה את התפלגות המקצועות בקרב העולים בשנים 1990 – 1995. מרבית העולים שהגיעו בשנות התשעים של המאה ה-20 היו בעלי השכלה גבוהה, כלומר, מהנדסים, רופאים, מורים ועוד.


לתמונה מוגדלת
אל האסופה אוכלוסיית ישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: מקצועות עיקריים בקרב עולים חדשים בשנים 1995-1990
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית