הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדינת ישראל > אוכלוסייה וחברה > דמוגרפיה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהעולים בין השנים 1953-1948, לפי יבשות מוצא (באחוזים)העולים בין השנים 1953-1948, לפי יבשות מוצא (באחוזים)

דיאגרמה זו מציגה את חלקם היחסי של העולים מן היבשות השונות, בין השנים 1953-1948. בשנים אלה היה חלקם של יוצאי אירופה הגדול ביותר בין העולים לישראל, אחריהם יוצאי אסיה, אפריקה, ואחוז קטן למדי הגיע מאמריקה.


לתמונה מוגדלת
אל האסופה אוכלוסיית ישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: העולים בין השנים 1953-1948, לפי יבשות מוצא (באחוזים)
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית