הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדינת ישראל > כלכלה עמוד הבית > מדינת ישראל > אוכלוסייה וחברה > דמוגרפיהעמוד הבית > מדעי החברה > אזרחות ומדע המדינה > מדינה וחברה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמספר העובדים הזרים החוקיים בישראל – 1994, 1999מספר העובדים הזרים החוקיים בישראל – 1994, 1999

הדיאגרמה מראה את מספר העובדים הזרים החוקיים (פלשתינים ואחרים) שהיו בישראל בשנים 1994 לעומת 1999. אפשר לראות שמספר העובדים הפלשתינים ירד מעט בשנים אלה, לעומת זה גדל מאוד מספר העובדים הזרים ממדינות שונות בחו"ל.


לתמונה מוגדלת
אל האסופה אוכלוסיית ישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: מספר העובדים הזרים החוקיים בישראל – 1994, 1999
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית