הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדינת ישראל > כלכלה עמוד הבית > מדינת ישראל > אוכלוסייה וחברה > דמוגרפיהעמוד הבית > מדעי החברה > אזרחות ומדע המדינה > כלכלה וחברה > כלכלה בישראל
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתשיעור המובטלים מתוך כוח העבודה בערים נבחרות בישראל, 2001 (באחוזים)שיעור המובטלים מתוך כוח העבודה בערים נבחרות בישראל, 2001 (באחוזים)

בדיאגרמת עמודות זו אפשר לראות את שיעורי האבטלה בכמה ערים נבחרות בישראל בשנת 2001. הדיאגרמה מציגה את שיעורי האבטלה הגבוהים בערי הפיתוח ובקרב האוכלוסייה הערבית.


לתמונה מוגדלת
אל האסופה אוכלוסיית ישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: שיעור המובטלים מתוך כוח העבודה בערים נבחרות בישראל, 2001 (באחוזים)
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית