הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדינת ישראל > כלכלה עמוד הבית > מדינת ישראל > אוכלוסייה וחברה > דמוגרפיה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתשיעור המובטלים בכוח העבודה בישראל ובמדינות נבחרות, 1999 (באחוזים)שיעור המובטלים בכוח העבודה בישראל ובמדינות נבחרות, 1999 (באחוזים)

דיאגרמת עמודות זו מציגה את שיעור המובטלים בישראל ובמדינות מפותחות נבחרות בשנת 1999. אפשר לראות שבשנה זו היה שיעור המובטלים בישראל מן הגבוהים במדינות המפותחות.


לתמונה מוגדלת
אל האסופה אוכלוסיית ישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: שיעור המובטלים בכוח העבודה בישראל ובמדינות נבחרות, 1999 (באחוזים)
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית