הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדינת ישראל > אוכלוסייה וחברה > דמוגרפיה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתחלקם של העובדים הזרים בכוח העבודה של ישראל ומדינות נבחרות, 1997חלקם של העובדים הזרים בכוח העבודה של ישראל ומדינות נבחרות, 1997

בדיאגרמת עמודות זו אפשר לראות שחלקם של העובדים הזרים בישראל גבוה בהשוואה לחלקם במדינות אחרות המוצגות בדיאגרמה. רק בשוויץ חלקם של העובדים הזרים גבוה מזה שבישראל.


לתמונה מוגדלת
אל האסופה אוכלוסיית ישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: חלקם של העובדים הזרים בכוח העבודה של ישראל ומדינות נבחרות, 1997
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית