הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדינת ישראל > אוכלוסייה וחברה > דמוגרפיה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתשיעור ההשתתפות של גברים ונשים בכוח העבודה בישראל 1998-1978 (באחוזים מאוכלוסיית הגברים ומאוכלוסיית הנשים)שיעור ההשתתפות של גברים ונשים בכוח העבודה בישראל 1998-1978 (באחוזים מאוכלוסיית הגברים ומאוכלוסיית הנשים)

דיאגרמת עמודות המציגה את חלקם של הגברים והנשים בכוח העבודה בישראל בין השנים 1978 - 1998. שיעור ההשתתפות של הגברים בכוח העבודה בישראל ירד בשנים אלה בכ- 4%, ואילו חלקן של הנשים בכוח העבודה עלה ב- 12%.


לתמונה מוגדלת
אל האסופה אוכלוסיית ישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: שיעור ההשתתפות של גברים ונשים בכוח העבודה בישראל 1998-1978 (באחוזים מאוכלוסיית הגברים ומאוכלוסיית הנשים)
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית