הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדינת ישראל > אוכלוסייה וחברה > דמוגרפיה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהפער בין נשים וגברים בשכר העבודה בשנת 2000הפער בין נשים וגברים בשכר העבודה בשנת 2000

דיאגרמת עמודות זו מציגה פער גדול בין נשים לגברים בישראל בשכר העבודה. השכר החודשי הממוצע של הנשים הוא כ- 5,000 ₪ לחודש, ואילו השכר החודשי הממוצע של הגברים מגיע לכ- 8,000 ₪.


לתמונה מוגדלת
אל האסופה אוכלוסיית ישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: הפער בין נשים וגברים בשכר העבודה בשנת 2000
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית