הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדינת ישראל > אוכלוסייה וחברה > דמוגרפיה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמספר ילדים ממוצע לאישה בישראל לפי יבשת לידה 1998-1963מספר ילדים ממוצע לאישה בישראל לפי יבשת לידה 1998-1963

דיאגרמת עמודות המציגה את מספר הילדים הממוצע לנשים ילידות ישראל בהשוואה לנשים ילידות אפריקה- אסיה, ואירופה- אמריקה, בשנים 1998-1963. אפשר לראות שמספר הילדים הממוצע הגדול ביותר לאישה היה בקרב נשים ילידות אפריקה ואסיה. במהלך התקופה הזאת ירד מספר ילדיהן מ-4.5 בממוצע לאישה ל-3 ילדים בממוצע. מספר הילדים הקטן ביותר בממוצע לאורך כל התקופה הזאת, היה בקרב נשים ילידות אירופה ואמריקה. מספר הילדים של נשים ילידות ישראל כמעט שלא השתנה לאורך התקופה הזאת, והוא עומד על 3-2.5 ילדים בממוצע לאישה.


לתמונה מוגדלת
אל האסופה אוכלוסיית ישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: מספר ילדים ממוצע לאישה בישראל לפי יבשת לידה 1998-1963
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית