הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדינת ישראל > אוכלוסייה וחברה > דמוגרפיה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתשיעורי נישואין וגירושין בישראל ובמבחר מדינות, 1994 (לפי מספר תעודות נישואין ותעודות גירושין שהוצאו לכל 1000 נפש)שיעורי נישואין וגירושין בישראל ובמבחר מדינות, 1994 (לפי מספר תעודות נישואין ותעודות גירושין שהוצאו לכל 1000 נפש)

בדיאגרמת עמודות זו אפשר לראות ששיעור הנישואין בישראל גבוה משיעור הנישואין ברוב המדינות המפותחות.


לתמונה מוגדלת
אל האסופה אוכלוסיית ישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: שיעורי נישואין וגירושין בישראל ובמבחר מדינות, 1994 (לפי מספר תעודות נישואין ותעודות גירושין שהוצאו לכל 1000 נפש)
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית