הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדינת ישראל > אוכלוסייה וחברה > דמוגרפיה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתגיל הנישואין הממוצע של נשים וגברים יהודים בישראל, 1998-1970גיל הנישואין הממוצע של נשים וגברים יהודים בישראל, 1998-1970

דיאגרמת עמודות המציגה את גיל הנשואין הממוצע בקרב נשים וגברים יהודים בין השנים 1970 – 1998. אפשר לראות שגיל הנישואין הממוצע בקרב כל האוכלוסייה עולה עם השנים. גיל הנישואין הממוצע של הנשים בישראל נמוך ב- 4-2 שנים מזה של הגברים.


לתמונה מוגדלת
אל האסופה אוכלוסיית ישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: גיל הנישואין הממוצע של נשים וגברים יהודים בישראל, 1998-1970
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית