הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדינת ישראל > אוכלוסייה וחברה > דמוגרפיה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתשיעור המשפחות בנות 7 נפשות ומעלה באוכלוסייה היהודית, 1999-1970 (באחוזים מכלל המשפחות)שיעור המשפחות בנות 7 נפשות ומעלה באוכלוסייה היהודית, 1999-1970 (באחוזים מכלל המשפחות)

בדיאגרמת עמודות זו אפשר לראות שאחוז המשפחות הגדולות, בנות 7 נפשות ומעלה, הולך וקטן בין השנים 1970 - 1999. בשנת 1970 היה חלקן באוכלוסייה היהודית כ- 8%, ואילו בשנת 1999 ירד חלקן של המשפחות לכמחצית, כלומר לכ- 4%.


לתמונה מוגדלת
אל האסופה אוכלוסיית ישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: שיעור המשפחות בנות 7 נפשות ומעלה באוכלוסייה היהודית, 1999-1970 (באחוזים מכלל המשפחות)
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית