הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדינת ישראל > אוכלוסייה וחברה > דמוגרפיה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתבני 65 ומעלה בקרב האוכלוסייה היהודית בישראל, 1998-1950 (באחוזים)בני 65 ומעלה בקרב האוכלוסייה היהודית בישראל, 1998-1950 (באחוזים)

קבוצת הגיל של בני 65 ומעלה הולכת וגדלה מעשור לעשור. כך, בשנת 1950 היוותה קבוצה זו פחות מ-4% מכלל האוכלוסייה, ואילו בשנת 1998 היא מהווה למעלה מ-11% מכלל האוכלוסייה.


לתמונה מוגדלת
אל האסופה אוכלוסיית ישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: בני 65 ומעלה בקרב האוכלוסייה היהודית בישראל, 1998-1950 (באחוזים)
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית