הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדינת ישראל > אוכלוסייה וחברה > דמוגרפיה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמבנה הגילים בישראל ובמדינות נבחרות בשנת 2000 (באחוזים)מבנה הגילים בישראל ובמדינות נבחרות בשנת 2000 (באחוזים)

דיאגרמת עמודות המציגה את מבנה הגילים בישראל ובמדינות נבחרות בשנת 2000 (באחוזים). אפשר לראות שבמדינות המפותחות ישנם יותר קשישים ופחות ילדים מאשר במדינות המתפתחות. בישראל שעורי הילודה גבוהים יחסית למדינות מפותחות, ואילו אוכלוסיית הקשישים, במיוחד בקרב האוכלוסייה היהודית דומה למצב במדינות המפותחות. אפשר לראות גם הבדלים גדולים בין האוכלוסייה היהודית והאוכלוסייה המוסלמית בישראל: באוכלוסייה המוסלמית ישנם פחות קשישים והרבה יותר ילדים מאשר באוכלוסייה היהודית, והיא דומה מאוד לאוכלוסיית המדינות המתפתחות מבחינה זאת.


לתמונה מוגדלת
אל האסופה אוכלוסיית ישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: מבנה הגילים בישראל ובמדינות נבחרות בשנת 2000 (באחוזים)
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית