הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדינת ישראל > אוכלוסייה וחברה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתוחלת החיים של נשים וגברים בישראל ובמבחר מדינות בעולם בשנת 1999תוחלת החיים של נשים וגברים בישראל ובמבחר מדינות בעולם בשנת 1999

דיאגרמת עמודות המציגה את תוחלת החיים של גברים ונשים בישראל ובמבחר מדינות בעולם. בדיאגרמה אפשר לראות כי תוחלת החיים בישראל דומה לזו שבמדינות מפותחות אחרות בעולם, וכי כמעט בכל מדינה תוחלת החיים של הנשים גבוהה מזו של הגברים.


לתמונה מוגדלת
אל האסופה אוכלוסיית ישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: תוחלת החיים של נשים וגברים בישראל ובמבחר מדינות בעולם בשנת 1999
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית