הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדינת ישראל > אוכלוסייה וחברה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתוחלת החיים של קבוצות אוכלוסייה בישראל, 1998-1970תוחלת החיים של קבוצות אוכלוסייה בישראל, 1998-1970

גרף המצביע על העלייה בתוחלת החיים של כלל אוכלוסיית ישראל בין השנים 1970- 1998, ומדגיש את ההבדלים בתוחלת החיים של קבוצות שונות באוכלוסייה: תוחלת החיים של האוכלוסייה היהודית גבוהה מזו של האוכלוסייה הלא יהודית, ותוחלת החיים של הנשים גבוהה מזו של הגברים.


לתמונה מוגדלת
אל האסופה אוכלוסיית ישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: תוחלת החיים של קבוצות אוכלוסייה בישראל, 1998-1970
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית