הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדינת ישראל > כלכלה עמוד הבית > מדעי החברה > חינוךעמוד הבית > מדעי החברה > אזרחות ומדע המדינה > דמוקרטיה > דמוקרטיה וחינוךעמוד הבית > מדעי החברה > אזרחות ומדע המדינה > כלכלה וחברה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתההוצאה הלאומית לחינוך בישראל ובמדינות נבחרות (באחוזים מהתוצר המקומי גולמי – תמ"ג)ההוצאה הלאומית לחינוך בישראל ובמדינות נבחרות (באחוזים מהתוצר המקומי גולמי – תמ"ג)

גרף המראה מהו אחוז ההשקעה מתוך התמ"ג (התוצר הלאומי הגולמי) שמדינת ישראל השקיעה בנושא החינוך בשנת 1998, וזאת בהשוואה לכמה מדינות אחרות. בין המדינות המופיעות בגרף, שכולן מדינות מפותחות, ישראל היא המדינה שבה ההוצאה הלאומית בנושא החינוך היא הגבוהה ביותר, והיא גבוהה אף מזו שבמדינות כמו שוודיה וארה"ב.


לתמונה מוגדלת
אל האסופה אוכלוסיית ישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: ההוצאה הלאומית לחינוך בישראל ובמדינות נבחרות (באחוזים מהתוצר המקומי גולמי – תמ"ג)
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית