הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > חינוךעמוד הבית > ישראל (חדש) > אוכלוסייה וחברה > רווחה, חינוך ובריאות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתזכאים לתעודות בגרות מתוך גילאי 18-17 בישראל בין השנים 1999-1965 (באחוזים)זכאים לתעודות בגרות מתוך גילאי 18-17 בישראל בין השנים 1999-1965 (באחוזים)

גרף המציג את שיעור הזכאים לתעודת בגרות מקרב גילאי 17- 18 בישראל בכמה נקודות זמן בין השנים 1965- 1999. ניתן לראות בגרף כי אחוז הזכאים לתעודת הבגרות גדל מאוד מאמצע שנות ה-60 של המאה העשרים ועד סופה, והוא עלה מ-16% ל-41% מתוך כלל בני הנוער בגילאי 17- 18.


לתמונה מוגדלת
אל האסופה אוכלוסיית ישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: זכאים לתעודות בגרות מתוך גילאי 18-17 בישראל בין השנים 1999-1965 (באחוזים)
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית