הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדינת ישראל > אוכלוסייה וחברהעמוד הבית > מדינת ישראל > כלכלה עמוד הבית > מדעי החברה > אזרחות ומדע המדינה > כלכלה וחברה > כלכלה בישראל
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהגדרת קו העוני בישראל בשנת 2000הגדרת קו העוני בישראל בשנת 2000

דיאגרמה המציגה את קו העוני כפי שנקבע בשנת 2000 למשקי בית בעלי גדלים שונים. הדיאגרמה ממחישה את העובדה שקו העוני משתנה לפי גודלו של משק הבית (כלומר, מספר הנפשות המתגוררות בבית). בשנת 2000, למשל, אדם בודד שהשתכר פחות מ-1,727 ₪ לחודש נחשב עני, וכך גם זוג שהכנסתו הייתה פחות מ-2,763 ₪ לחודש ומשפחה שהכנסתה הייתה נמוכה מ-4,421 ₪ לחודש.


לתמונה מוגדלת
אל האסופה אוכלוסיית ישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: הגדרת קו העוני בישראל בשנת 2000
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית