הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדינת ישראל > אוכלוסייה וחברהעמוד הבית > מדינת ישראל > כלכלה עמוד הבית > מדעי החברה > אזרחות ומדע המדינה > כלכלה וחברה > כלכלה בישראל
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתשיעור ההוצאה על רווחה וסעד בתקציב המדינה, 1997-1981 (באחוזים)שיעור ההוצאה על רווחה וסעד בתקציב המדינה, 1997-1981 (באחוזים)

גרף המציג את העלייה בשיעור ההוצאות על רווחה וסעד בתקציב המדינה ב-3 נקודות זמן מתחילת שנות ה-80 ועד סוף שנות ה-90. מן הגרף אפשר ללמוד כי הסכומים שהמדינה משקיעה ברווחה ובסעד עולים בהתמדה עם השנים.


לתמונה מוגדלת
אל האסופה אוכלוסיית ישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: שיעור ההוצאה על רווחה וסעד בתקציב המדינה, 1997-1981 (באחוזים)
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית