הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדינת ישראל > אוכלוסייה וחברה > דמוגרפיה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתצפיפות האוכלוסייה בישראל ובמדינות נבחרות, 1997צפיפות האוכלוסייה בישראל ובמדינות נבחרות, 1997

דיאגרמה המציגה את צפיפות האוכלוסייה בישראל ובכמה מדינות נוספות בעולם. הדיאגרמה מבליטה את העובדה שישראל נמצאת בין המדינות הצפופות ביותר בעולם, ורק יפן והולנד עולות עליה בצפיפות האוכלוסייה.


לתמונה מוגדלת
אל האסופה אוכלוסיית ישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: צפיפות האוכלוסייה בישראל ובמדינות נבחרות, 1997
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית