הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדינת ישראל > אוכלוסייה וחברהעמוד הבית > מדעי החברה > אזרחות ומדע המדינה > מדינה וחברה > החברה בישראל > ערבים
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהשתייכות דתית באוכלוסייה הערבית בישראל, 2001 (באחוזים)השתייכות דתית באוכלוסייה הערבית בישראל, 2001 (באחוזים)

דיאגרמה המציגה את היחס בין הקבוצות הדתיות השונות המרכיבות את האוכלוסייה הערבית בישראל. בדיאגרמה אפשר לראות כי 80% מהאוכלוסייה הערבית בישראל הם מוסלמים, והשאר - נוצרים ודרוזים.


לתמונה מוגדלת
אל האסופה אוכלוסיית ישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: השתייכות דתית באוכלוסייה הערבית בישראל, 2001 (באחוזים)
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הערות לפריט זה: 1. הפריט לקוח מתוך יחידה א פרק ראשון בספר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית