הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדינת ישראל > אוכלוסייה וחברה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהאוכלוסייה היהודית בישראל לפי יבשות מוצא, בין השנים 2000-1972 (באחוזים)האוכלוסייה היהודית בישראל לפי יבשות מוצא, בין השנים 2000-1972 (באחוזים)

גרף המציג את היחס בין יוצאי היבשות השונות בתוך האוכלוסייה היהודית במדינת ישראל בכמה שנים נבחרות. בגרף ניתן לראות כי חלקם של ילידי ישראל הוא הקטן ביותר לאורך כל השנים. כמו כן ניתן לראות כי חלקם של יוצאי אסיה ואפריקה היה הגבוה ביותר עד לשנת 1990, ואילו בשנת 2000 היה חלקם של יוצאי אירופה ואמריקה הגדול ביותר.


לתמונה מוגדלת
אל האסופה אוכלוסיית ישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: האוכלוסייה היהודית בישראל לפי יבשות מוצא, בין השנים 2000-1972 (באחוזים)
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הערות לפריט זה: 1. הפריט לקוח מתוך יחידה א פרק ראשון בספר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית