הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדינת ישראל > אוכלוסייה וחברהעמוד הבית > מדעי החברה > אזרחות ומדע המדינה > מדינה וחברה > החברה בישראל > דמוגרפיה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתגידול האוכלוסייה היהודית והאוכלוסייה הערבית בישראל, 2001-1948גידול האוכלוסייה היהודית והאוכלוסייה הערבית בישראל, 2001-1948

הגידול שחל באוכלוסייה היהודית ובאוכלוסייה הערבית בישראל, מאז קום המדינה ועד לשנת 2001. בגרף רואים ששתי האוכלוסיות גדלו פי 8 בערך במהלך המחצית השנייה של המאה ה-20. אך הגרף מבליט גם את העובדה שגידול האוכלוסייה הערבית התרחש בהדרגה, ואילו בקרב האוכלוסייה היהודית היו תקופות של עלייה מתונה בגידול לעומת תקופות של "קפיצות" גדולות (כאשר היו עליות גדולות לארץ, כמו למשל בשנות החמישים ובשנות התשעים של המאה ה-20).


לתמונה מוגדלת
אל האסופה אוכלוסיית ישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: גידול האוכלוסייה היהודית והאוכלוסייה הערבית בישראל, 2001-1948
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הערות לפריט זה: 1. הפריט לקוח מתוך יחידה א פרק ראשון בספר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית