הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדינת ישראל > אוכלוסייה וחברה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתגידול האוכלוסייה בישראל ובמדינות נבחרות בעולם בשנת 2000 (באחוזים)גידול האוכלוסייה בישראל ובמדינות נבחרות בעולם בשנת 2000 (באחוזים)

בגרף זה ניתן לראות את אחוזי הגידול של האוכלוסייה בישראל ובכמה מדינות נוספות בעולם בשנת 2000. בגרף אפשר לראות כי גידול האוכלוסייה של ישראל דומה יותר לזה שבמדינות המתפתחות מאשר לזה שבמדינות המפותחות.


לתמונה מוגדלת
אל האסופה אוכלוסיית ישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: גידול האוכלוסייה בישראל ובמדינות נבחרות בעולם בשנת 2000 (באחוזים)
שם  הספר: אל הנגב : פרקים בגיאוגרפיה של דרום הארץ
מחברת: גל, אופירה
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2000
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. השתתפה בפיתוח ובתחקירים: רונית יונת.
2. נכתב עפ"י תכנית הלימודים החדשה ואושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
3. כרטוגרפיה: תמר סופר.
הערות לפריט זה: 1. הפריט לקוח מתוך יחידה א פרק ראשון בספר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית