הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםברית בין הבתרים
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


בשם זה נקראה הברית שנכרתה בין ה' לאברהם (בראשית ט"ו), ובה ניתנו לאברהם ולצאצאיו הבטחות אלוהיות לזרע (פסוקים 6-1) ולירושת ארץ ישראל (פסוקים 21-7).

בין שתי הפסקאות בפרק ט"ו יש הקבלה מבחינת הסגנון, סדר הדברים והתוכן.
בברית בין הבתרים מגלה ה' לאברהם שבני ישראל יהיו משועבדים במצרים במשך ארבע מאות שנה, וכן מבשר לו על הגאולה ממצרים, ועל כיבוש ארץ כנען (פסוקים 16-13), תוך ציון גבולותיה האידיאליים הרחבים ביותר של הארץ (פסוקים 21-18).
בטקס הברית מצוּוֶה אברהם לבָתֵר (=לחתוך לחצי) כמה בעלי חיים (פסוקים 10-9). ציפורי טרף שמאיימות על הבתרים, כלומר, על הברית, מסולקות במהירות (פסוק 11). בחשכה היורדת, בהרגשת חרדה עצומה, ובהיותו בתרדמה - מקבל אברהם מסר מה', וה' עובר בין בתרי החיות בצורת "תנור עשן ולפיד אש" (17).
בדרך כלל, כאשר שני צדדים היו כורתים ברית, הברית קיבלה תוקף על ידי טקס שבו היו בעלי הברית עוברים בין בתרי בהמות שנשחטו לצורך זה (וראה ירמיה ל"ד 18). בברית בין הבתרים עובר רק האל בין הבתרים, כלומר, בשלב זה, רק האל לוקח על עצמו מחוייבות לברית.

לקריאה נוספת באתר לקסיקון לתרבות ישראל:
ברית בין הבתרים


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: ברית בין הבתרים
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית