הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > עולם המקרא > אתרים במקראעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > משפחת האבותגבולות הארץ המובטחת


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

גבולות הארץ המובטחת בברית בין הבתרים (בראשית ט"ו) תוחמים את השטח שבין נהר הפרת לנהר הנילוס. באזור זה היו תחנות הנדודים של שבטי העברים הקדמונים, אך גבולותיו מעולם לא היו גבולות ממשיים. במהלך ההיסטוריה של עם ישראל, היו גבולות אלה בגדר משאלת לב והיו צפויים להתממש ב"ימות המשיח".
גבולות הארץ המובטחתאל האסופה אטלס היסטורי תקופת המקרא : חיי האבות3

ביבליוגרפיה:
כותר: גבולות הארץ המובטחת
שם  הספר: מזהות אישית לזהות לאומית : סיפורי האבות וזיקתם לארץ ישראל
מחברות: פנוי, פנוי ; עייש, שוש ; שמאי, אורה
עורכת הספר: מירן, שושי
תאריך: 2004
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. המשך כותר : פרקים מספר בראשית ללימוד ולהעשרה. על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבות הביניים.
2.  ראש צוות הפיתוח וכתיבה: זהר הרקוב. 
3. ייעוץ מדעי: ד"ר אסנת זינגר. 
4. כתיבה : גלי דינור (פרקים יב-כג, לב, לג, לה), שושי עייש (פרקים כד, כה, כז), אורה שמאי (פרקים כח, כט, ל, לז, מד, מה, נ).
5. כרטוגרפיה: ד"ר אורנה צפריר-ראובן - החוג לגיאוגרפיה, אוניברסיטת תל אביב.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית