הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > עולם המקרא > אתרים במקראעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > משפחת האבות > סיפורי אברהםמסע אברהם מן העיר אור אל ארץ כנען


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

בבראשית י"א 31-32 מסופר על משפחת אברהם (תרח ובניו) הנודדת מאור לחרן. בבראשית י"ב מסופר על מסעו של אברהם מחרן לכנען בעקבות הצו האלוהי "לך לך". המפה מתארת את המסלול המשוער של המסע.
מסע אברהם מן העיר אור אל ארץ כנעןאל האסופה אטלס היסטורי תקופת המקרא : חיי האבות3

ביבליוגרפיה:
כותר: מסע אברהם מן העיר אור אל ארץ כנען
שם  הספר: מזהות אישית לזהות לאומית : סיפורי האבות וזיקתם לארץ ישראל
מחברות: פנוי, פנוי ; עייש, שוש ; שמאי, אורה
עורכת הספר: מירן, שושי
תאריך: 2004
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. המשך כותר : פרקים מספר בראשית ללימוד ולהעשרה. על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבות הביניים.
2.  ראש צוות הפיתוח וכתיבה: זהר הרקוב. 
3. ייעוץ מדעי: ד"ר אסנת זינגר. 
4. כתיבה : גלי דינור (פרקים יב-כג, לב, לג, לה), שושי עייש (פרקים כד, כה, כז), אורה שמאי (פרקים כח, כט, ל, לז, מד, מה, נ).
5. כרטוגרפיה: ד"ר אורנה צפריר-ראובן - החוג לגיאוגרפיה, אוניברסיטת תל אביב.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית