הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > עולם המקראדרכים ראשיות במזרח הקדום


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

המפה מתארת את הדרכים הקדומות שעברו בארץ ישראל. מהמפה עולה חשיבותה הגיאו-פוליטית של ארץ כנען מאחר והדרכים הראשיות במזרח הקדום עברו בה.
דרכים ראשיות במזרח הקדוםאל האסופה אטלס היסטורי תקופת המקרא : תקופת ההתנחלות3

ביבליוגרפיה:
כותר: דרכים ראשיות במזרח הקדום
שם  הספר: ישראל והעמים דרך סיפור יעקב ועשיו
מחברת: קם, מתיה
תאריך: תשנ"ו 1996
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. המידע שלפניך הוא לקט המבוסס על תוכנית מבחר - תכנית בתרבות ישראל בגישה רב תחומית. התוכנית פותחה בסיוע קרן אבי חי ובשיתוף משרד החינוך. כתבה: מתיה קם. המידע והתמונות במאגר זה מיועדים לשימוש אישי, לצורכי לימוד בלבד.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אביגדור שנאן.
3. הכנת מפות: תמר סופר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית