הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > תקופת המלוכהעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > עולם המקרא > אשורמפת האימפריה האשורית


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מפת האימפריה האשורית ברבע השני של האלף הראשון לפנה"ס  750-600 בערך (בימי המלכים תגלת-פלאסר השלישי, שלמנאסר החמישי, סרגון השני, סנחריב, אסרחדון, אשורבניפאל). האימפריה האשורית הגיעה חרבה עם עליית הבבלים, וחורבן הבירה נינוה, בשנת 612 לפנה"ס.

מפת האימפריה האשוריתאל האסופה אטלס היסטורי תקופת המקרא : תקופת המלוכה3

ביבליוגרפיה:
כותר: מפת האימפריה האשורית
שם  הספר: ישעיה בן אמוץ : פרקים מספר ישעיהו ללמוד ולהעשרה - לחטיבות הביניים
עורכת הספר: יצחקי, חיה
תאריך: 1997
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. הספר פותח ביחידה להוראה מותאמת במרכז לטכנולוגיה חינוכית.
2. ריכוז הכתיבה: זהר הרקוב.
3. כתיבה: רחל ברקוביץ', גליה דורון, זהר הרקוב, רפי טלבי.
4. ייעוץ מדעי: פרופ' עתליה ברנר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית