הסדרי נגישות
עמוד הבית > ישראל (חדש) > יישובים > מטרופולינים > חיפהעמוד הבית > ישראל (חדש) > תשתיות > תחבורה > תחבורה ימיתנמל חיפה


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מפת נמל חיפה על כל פרטיו ועל הפעילויות המתרחשות בו ומיקומן.

נמל חיפהאל האסופה תשתיות בישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: נמל חיפה
שם  הספר: מישור החוף התיכון והדרומי וצפון הארץ
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; מזרחי, אילה
עורכת הספר: יצחקי, חיה
תאריך: 2000
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1 המשך כותר: ספר לימוד בגיאוגרפיה מהדורה חדשה, מורחבת ומעודכנת.
2. ייעוץ מדעי: אסתר רפ.
3. נכתב על פי תכנית הלימודים החדשה ואושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים דתיים. 
4. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הערות לפריט זה: 1. פריט זה לקוח מתוך החלק השישי בספר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית