הסדרי נגישות
עמוד הבית > ישראל (חדש) > חבלי ארץ, אתרים ומסלולי טיול > העמקים > עמק הירדן וים המלחיישובים ומבחר אתרי תיירות על שפת ים המלח


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מפה המציגה את היישובים ומבחר אתרי התיירות על שפת ים המלח.

יישובים ומבחר אתרי תיירות על שפת ים המלחאל האסופה תיירות בישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: יישובים ומבחר אתרי תיירות על שפת ים המלח
שם  הספר: אל הנגב : פרקים בגיאוגרפיה של דרום הארץ
מחברת: גל, אופירה
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2000
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. השתתפה בפיתוח ובתחקירים: רונית יונת.
2. נכתב עפ"י תכנית הלימודים החדשה ואושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
3. כרטוגרפיה: תמר סופר.
הערות לפריט זה: 1.פריט זה לקוח מתוך יחידה 3 פרק שלישי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית