הסדרי נגישות
עמוד הבית > ישראל (חדש) > יישובים > ערים ויישובים עירונייםעמוד הבית > ישראל (חדש) > כלכלהשימושי הקרקע בעיר אילת, 1999


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מפת שימושי הקרקע בעיר אילת: מבנה העיר והתפקוד של האזורים השונים בעיר - אזורי התיירות, אזור המסחר והשירותים ובתוכו המע"ר (מרכז העסקים הראשי), וכן אזורי המגורים, אזורי התעשייה ואזור הנמלים.

שימושי הקרקע בעיר אילת, 1999אל האסופה יישובים בישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: שימושי הקרקע בעיר אילת, 1999
שם  הספר: אל הנגב : פרקים בגיאוגרפיה של דרום הארץ
מחברת: גל, אופירה
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2000
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. השתתפה בפיתוח ובתחקירים: רונית יונת.
2. נכתב עפ"י תכנית הלימודים החדשה ואושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
3. כרטוגרפיה: תמר סופר.
הערות לפריט זה: 1. פריט זה לקוח מתוך יחידה 2 פרק ראשון בספר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית