הסדרי נגישות
עמוד הבית > ישראל (חדש) > חבלי ארץ, אתרים ומסלולי טיול > הנגב והערבהעמוד הבית > ישראל (חדש) > יישובים > יישובים ערבייםיישובים בדואיים בנגב, 1999


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מפת התפרוסת היישובים הבדואים בצפון הנגב: היישובים הבדואיים בנגב הם משני סוגים - יישובים ספונטניים (שהוקמו ללא רשות המדינה, ללא תשתיות וללא תכניות פיתוח), ויישובים מתוכננים ומאושרים על-ידי המדינה.

יישובים בדואיים בנגב, 1999אל האסופה יישובים בישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: יישובים בדואיים בנגב, 1999
שם  הספר: אל הנגב : פרקים בגיאוגרפיה של דרום הארץ
מחברת: גל, אופירה
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2000
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. השתתפה בפיתוח ובתחקירים: רונית יונת.
2. נכתב עפ"י תכנית הלימודים החדשה ואושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
3. כרטוגרפיה: תמר סופר.
הערות לפריט זה: 1. פריט זה לקוח מתוך יחידה 2 פרק ראשון בספר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית