הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > מיישוב למדינה > ההתיישבותעמוד הבית > ישראל (חדש) > יישוביםעמוד הבית > ישראל (חדש) > היסטוריה > מיישוב למדינה > ההתיישבותהיישובים בנגב, 1948


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מפת היישובים בנגב בשנת 1948 – על-פי סוג היישוב.

היישובים בנגב, 1948אל האסופה יישובים בישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: היישובים בנגב, 1948
שם  הספר: אל הנגב : פרקים בגיאוגרפיה של דרום הארץ
מחברת: גל, אופירה
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2000
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. השתתפה בפיתוח ובתחקירים: רונית יונת.
2. נכתב עפ"י תכנית הלימודים החדשה ואושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
3. כרטוגרפיה: תמר סופר.
הערות לפריט זה: 1. פריט זה לקוח מתוך יחידה 2 פרק ראשון בספר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית