הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > ההיסטוריה של מדינת ישראלעמוד הבית > ישראל (חדש) > יישובים > יישובים כפרייםהיישובים הכפריים בנגב – צורות התיישבות ותקופות הקמה


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מפת היישובים הכפריים בנגב - לפי שנות ההקמה ולפי צורת היישוב: בכל תקופה הקימו יישובים באזורים שונים.

היישובים הכפריים בנגב – צורות התיישבות ותקופות הקמהאל האסופה יישובים בישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: היישובים הכפריים בנגב – צורות התיישבות ותקופות הקמה
שם  הספר: אל הנגב : פרקים בגיאוגרפיה של דרום הארץ
מחברת: גל, אופירה
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2000
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. השתתפה בפיתוח ובתחקירים: רונית יונת.
2. נכתב עפ"י תכנית הלימודים החדשה ואושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
3. כרטוגרפיה: תמר סופר.
הערות לפריט זה: 1. פריט זה לקוח מתוך יחידה 2 פרק ראשון בספר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית