הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > ההיסטוריה של מדינת ישראלעמוד הבית > ישראל (חדש) > חבלי ארץ, אתרים ומסלולי טיול > הנגב והערבהעמוד הבית > ישראל (חדש) > יישוביםתפרוסת היישובים העירוניים והכפריים בנגב, 1999


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מפת תפרוסת היישובים העירוניים והכפריים היהודיים והבדואים באזור הנגב.

תפרוסת היישובים העירוניים והכפריים בנגב, 1999אל האסופה יישובים בישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: תפרוסת היישובים העירוניים והכפריים בנגב, 1999
שם  הספר: אל הנגב : פרקים בגיאוגרפיה של דרום הארץ
מחברת: גל, אופירה
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2000
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. השתתפה בפיתוח ובתחקירים: רונית יונת.
2. נכתב עפ"י תכנית הלימודים החדשה ואושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
3. כרטוגרפיה: תמר סופר.
הערות לפריט זה: 1. ]ריט זה לקוח מתוך יחידה 2 פרק ראשון בספר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית